Taksiuudistus - mitä se merkitsi meille?

Uusi liikennepalvelulaki vapautti markkinat.


1.7.2018 voimaan astunut uusi liikennepalvelulaki vapautti aiemmin tiukasti säännöstellyn taksijärjestelmän. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johdolla laadittu taksiuudistus rakennettiin tavoitteella, että kansalaiset saisivat entistä paremmat ja joustavammat liikenteen palvelut.


Uusi taksilaki on mahdollistanut alan yrittäjien osalta muun muassa sen, että ammattiin pääsy on madaltunut, mikä on lisännyt taksipalvelujen tarjontaa ja siten myös asiakkaan valinnanvaraa. Taksiyrittäjäksi mielivältä ei vaadita enää esimerkiksi pakollista taksikurssia, ja taksit eivät ole sidottuja tiettyyn asemapaikkaan.


Niin ikään uuden lain mukaan jokainen taksiyrittäjä tai -yritys voi hinnoitella palvelunsa täysin vapaasti.


Taksiuudistus – hinnat joustavammiksi ja halvemmiksi?

Palveluntarjoajien lisääntymisen ja markkinoiden vapautumisen ennakoitiin laskevan taksimatkojen hintoja. Näin osoittivat marraskuussa 2018 Trafin julkaisemat ennakkokyselytutkimuksen tulokset.


Hintatasoa pidettiin edelleen kohtuullisena, samoin palveluiden laatua, ja hintojen todettiin uuden taksilain myötä laskeneen 4 %.


Taksimatka voi siis näiden tietojen valossa tulla halvemmaksi kuin aiemmin. Asiakkaalla on aiempaa enemmän vapautta valita, millä hinnalla hän matkustaa. Tällöin on oltava valmis tekemään kuitenkin hintavertailua.


Lain mukaan yrittäjällä on velvollisuus antaa selkeä tieto matkan hinnasta jo ennen matkan tekemistä, mikä tutkimuksen mukaan on toteutunut hyvin.


Toisin kävi

Tilastokeskuksen hintakehitystilaston mukaan taksimatkojen hinnat kääntyivät kuitenkin nopeasti nousuun vuoden 2018 lopussa valtaosassa maata. Taksiliitossa oltiin tietoisia hintojen noususta jo lain valmisteluvaiheessa, kuten myös muista ongelmista, joihin alalla tultaisiin törmäämään koskien mm. palvelun laadun toteutumista.


Palveluiden saatavuudessa ja tasossa on ollut ongelmia jopa suurissa kaupungeissa, ja hinnat ovat olleet edelleen noususuunnassa. Liikenne- ja viestintäministeriö on selittänyt asiaa verotuksen kiristymisellä ja polttoaineiden hinnan nousulla, mutta Taksiliiton mukaan hinnannousussa on ollut kyse nimenomaan taksien hintasääntelyn luopumisesta.


Nähtäväksi jää, mihin suuntaan taksiala ja hinnat vielä kehittyvät. Esimerkiksi vielä ei osata sanoa, johtuuko hintojen lasku ja raju nousu nimenomaan siitä, että kuluttajat eivät kilpailutakkaan hintoja toisin kuin oli odotettu.


Taksiuudistus – kokemuksia Transtico Oy:n näkökulmasta

Jo yli 20 vuotta taksialalla toiminut Transtico Oy (taksiennakkoon.fi) tekee taksikuljetuksia pääkaupunkiseudulla erikoistuen ennakkoon tilattuihin kuljetuksiin. Transticon kohdalla uuden taksilain myötä ainakin autot ovat lisääntyneet, mutta miten muuten lakiuudistus on vaikuttanut matkojen hintoihin, palvelun tasoon ja asiakaskokemuksiin, sekä muuhun toimintaan?


Laadusta ja kuljettajien asiantuntemuksesta pidetty tiukasti kiinni

Transticon toimitusjohtajan Timo Koivuniemen mukaan autojen ohella henkilöstön määrää on lisätty, palvelun korkea laatu kuitenkin säilyttäen.


”Autojen ohella henkilöstöä on lisätty panostaen laatuun, jotta emme törmää samaan ongelmaan mihin muut taksit ovat törmänneet alan vapautumisen jälkeen. Eli kielitaidottomaan ja täysin vailla paikallistuntemusta olevaan taksinkuljettajaan. Olemme rekrytoineet harkiten, vaikka se on tarkoittanut aikaa vievää prosessia”, Koivuniemi toteaa.


Asiakkaat ovat olleen varsin mielissään, kun Transticon kuljettajien ammattitaitoon on voinut luottaa lakimuutoksen myötäkin.


”Vaikka lain muutoksesta on vasta alle vuosi, on ollut miellyttävä kuulla asiakkaalta helpotuksen huokaus kyydin saapuessa; ei tarvitse toistaa osoitetta useaan kertaa eikä itse kirjoitella navigaattoriin osoitetta, tai alkaa opastamaan minne mennään pahimmassa tapauksessa jo ennen kuin ollaan edes liikkeellä.


Voi vain istua kyydissä ja nauttia matkan teosta kuten ennen lain muutosta”
, hän kiteyttää.


Hintoihin ei muutoksia

Taksimatkojen hinnat Transtico on pitänyt taksiuudistuksen jälkeen samoina kuin aikaisemmin. Koivuniemi pohtii, että satunnaisesti matkaaville asiakkaille, jotka ottavat kyydin tolpalta, hinnalla ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut olevan merkitystä. Jonosta napataan ensimmäinen taksi kyselemättä kyydin kustannuksista.


Laita-alueillakin kyyti toteutuu kuten pitääkin

Koivuniemen mukaan alueella Helsinki-Espoo-Vantaa taksin saa tänäkin päivänä kohtuu helposti. Laita-alueilla tilanne voi kuitenkin olla toinen eritoten iltaisin ja viikonloppuisin johtuen lakiuudistuksen myötä tulleesta päivystysvelvollisuuden päättymisestä.


Tällöin taksin ennakkotilaus on hyvä tapa varmistaa kyyti tarvitsemaansa aikaan. Ongelmana suuria taksikeskuksia käytettäessä on kuitenkin ollut se, että autoa aletaan etsiä tilaukseen vasta hetki ennen tilattua aikaa. Näin ei ole Transticon kohdalla.


”Me olemme aina kohdistaneet ennakkotilaukset hyvissä ajoin tietylle autolle, jolloin ei käy niin, ettei asiakas saakaan taksia haluamanaan aikana, ”
Koivuniemi vakuuttaa.


(Lähteet: Traficom, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ammattiautot, Taksiliitto, Kauppalehti, Iltalehti)